НАЦИОНАЛНИ ПОРТАЛ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИНДИКАТОРА

Национални портал за прећења индикатора је информациони систем који се користи за обједињавање индикатора по било којој стратегији, без обзира на извор. Циљ је био стварање јединствене информационе платформе на којој ће бити обухваћени сви произведени индикатори и која ће, истовремено, бити довољно флексибилна да омогући обухват нових индикатора који се дефинишу у међународном статистичком систему или произлазе из развоја националних стратешких докумената. Развој овакве платформе омогућава једноставан преглед расположивих индикатора, разврстаних по стратегијама, чиме се време трагања за њима практично своди на само један клик. Истовремено, платформа олакшава комуникацију између свих произвођача и праћење квалитета свих индикатора.

Корист од оваквог система имају и произвођачи и корисници индикатора. Принцип „све на једном месту“ био је основа приликом израде Националног портала за праћење индикатора. Корисницима су, поред самих индикатора, кроз портал, доступни и извештаји о квалитету и метаподаци, дефиниције индикатора, основне дисагрегације података, али и поређење вредности индикатора за Србију са вредношћу индикатора других земаља. Корисницима се тако омогућава да на једноставан начин дођу до жељених података. Додатно, за сложеније анализе обезбеђен је и директан приступ дисеминационој бази података, где корисници имају на располагању све постојеће дисагрегације података, односно податке за различите поткатегорије.