NACIONALNI PORTAL ZA PRAĆENJE INDIKATORA

SVI PODACI NA JEDNOM MESTU

Nacionalni portal za prećenja indikatora je informacioni sistem koji se koristi za objedinjavanje indikatora po bilo kojoj strategiji, bez obzira na izvor. Cilj je bio stvaranje jedinstvene informacione platforme na kojoj će biti obuhvaćeni svi proizvedeni indikatori i koja će, istovremeno, biti dovoljno fleksibilna da omogući obuhvat novih indikatora koji se definišu u međunarodnom statističkom sistemu ili proizlaze iz razvoja nacionalnih strateških dokumenata. Razvoj ovakve platforme omogućava jednostavan pregled raspoloživih indikatora, razvrstanih po strategijama, čime se vreme traganja za njima praktično svodi na samo jedan klik. Istovremeno, platforma olakšava komunikaciju između svih proizvođača i praćenje kvaliteta svih indikatora.

Korist od ovakvog sistema imaju i proizvođači i korisnici indikatora. Princip „sve na jednom mestu“ bio je osnova prilikom izrade Nacionalnog portala za praćenje indikatora. Korisnicima su, pored samih indikatora, kroz portal, dostupni i izveštaji o kvalitetu i metapodaci, definicije indikatora, osnovne disagregacije podataka, ali i poređenje vrednosti indikatora za Srbiju sa vrednošću indikatora drugih zemalja. Korisnicima se tako omogućava da na jednostavan način dođu do željenih podataka. Dodatno, za složenije analize obezbeđen je i direktan pristup diseminacionoj bazi podataka, gde korisnici imaju na raspolaganju sve postojeće disagregacije podataka, odnosno podatke za različite potkategorije.